برگزاری دومین جلسه پژوهشی گروه در سال1398

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-7:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی در سال 1398 درتاریخ 98/2/21 در بخش پاتولوژی الزهرا با حضور اعضای پژوهشی گروه برگزار گردید. در این جلسه پروپوزالهای دستیاران سال دوم مطرح گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir