برگزاری دومین جلسه عمومی گروه آسیب شناسی در سال 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-11:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین شورای عمومی گروه در روز چهارشنبه مورخ  98/3/22  در محل سالن شورای گروه با حضور اکثر اعضای گروه تشکیل گردید. در این جلسه نامه های رسیده و درخواست های اعضای هیات علمی گروه مورد بررسی قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir