برگزاری جلسه عمومی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/15-9:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین جلسه شورای عمومی گروه آسیب شناسی در سال 98 در روز یکشنبه مورخ 15 اردیبهشت ماه در سالن شورای گروه برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir