برگزاری جلسه عمومی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/30-10:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 97/10/24 جلسه شورای عمومی گروه در محل سالن شورای گروه دانشکده تشکیل گردید. در این جلسه ضمن بررسی مسایل گروه  در خصوص راه اندازی بخش پاتولوژی در کلینیک ویژه دانشکده پزشکی ، همکاری بیشتر اساتید در بخش پاتولوژی بیمارستان های دیگر جهت دیدن لامها  و .... تبادل نظر گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir