برگزاری جلسه عمومی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/22-14:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز سه شنبه مورخ 97/8/27  از ساعت 13-11 جلسه شورای عمومی گروه با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر امامی و اکثریت اعضا هیات علمی گروه در محل سالن شورای گروه تشکیل گردید. در این جلسه ضمن بررسی مشکلات و کمبودهای آموزشی و پژوهشی گروه تبادل اطلاعات جهت رفع مشکلات انجام گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir