برگزاری جلسه شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/03-12:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 97/5/30 جلسه شورای پژوهشی گروه برگزار گردید و پروپوزالهای دستیاری و کارورزی گروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir