برگزاری جلسه دفاع دستیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/02-11:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع دستیاران گروه خانم دکتر سمیه حیدری و آقای دکتر مهران طاهری در تاریخ 98/2/2 در کلاس درس 12 بخش پاتولوژی الزهرا با حضور مدیر گروه، معاون پژوهشی گروه ، اساتید راهنما و اساتید مدعو برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir