برگزاری جلسه دفاع

تاریخ ایجاد جمعه,1397/03/04-9:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 97/2/26 سرکار خانمها دکتر زهرا کسایی و روژان محمدی دستیاران سال چهارم گروه آسیب شناسی از پایان نامه خود دفاع نمودند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir