برگزاری بیستمین همنایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-10:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمیشگاه و هفتمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی از تاریخ 14 لغایت 16 آذر ماه در مرکز همایش های بین المللی رازی تهران به همت انجمن آسیب شناسی ایران برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir