برگزاری اولین جلسه پژوهشی گروه در سال1398

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/17-8:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی در سال 1398 درتاریخ 98/1/31 در بخش پاتولوژی الزهرا با حضور اعضای پژوهشی گروه برگزار گردید. در این جلسه پروپوزالهای رسیده دستیاری و کارورزی مطرح گردید. همچنین در خصوص روند ثبت اطلاعات پژوهشی اعضا در سایت پژوهشیار بحث شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir