برگزاری آزمون های عملی دروس هماتولوژی و آسیب شناسی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ،دندانپزشکی و پزشکی در محل آزمایشگاه گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/13-10:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به اتمام جلسات  دروس عملی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ، دندانپزشکی و پزشکی  در  تاریخ های 97/2/30 ، 97/3/2 و 97/3/5 آزمون عملی درس خون شناسی دانشجویان پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ، همچنین در تاریخ های97/3/8 ، 97/3/9 و 97/3/10 آزمون های عملی درس آسیب شناسی 2 دانشجویان دندانپزشکی و پزشکی در محل گروه آسیب شناسی ( آزمایشگاه) برگزار گردید. نتایج کلیه دروس عملی روز 30 خرداد ماه از طریق سایت سما به اطلاع دانشجویان رسانده می شود. 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir