بازدید هیات محترم ارزشیابی رشته آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/29-6:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 در تاریخ 97/5/28 اعضای محترم هیات ارزشیابی متشکل از جناب آقایان دکتر محمدعلی برومند، دکتر احمد منبتی و سرکار خانم دزفولیان ضمن بازدید از بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا و سایر بیمارستان های مرتبط با دانشگاه در جریان مشکلات آموزشی دستیاران گروه آسیب شناسی قرار گرفتند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir