انتصاب معاون گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-12:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر سید محمد حسن امامی ریاست محترم  دانشکده پزشکی اصفهان، سرکار خانم دکتر مریم درخشان (عضو هیات علمی گروه آسیب شناسی) به عنوان معاون گروه آسیب شناسی منصوب گردیدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir