انتصاب مدیر گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/20-7:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی سرکار خانم دکتر طاهره  چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سرکار خانم دکتر پروین محزونی (عضو هیات علمی گروه آسیب شناسی) به عنوان مدیر گروه آسیب شناسی منصوب گردیدند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir