آنکال اساتید

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-10:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه کشیک اساتید گروه پاتولوژی تا پایان نوروز 96 اعلام گردید. 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir