اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه پیش دفاع دانشجوی دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-12:50

جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای کورش چراغی دانشجوی دکترای انگل شناسی به روز سه شنبه 30/3/96 تغییر یافت، که در ساعت 10 صبح در سالن شورای گروه بر گزارمی گردد

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/11-9:37

عنوان:بررسی آنتی ژن های کربوهیدراتی کیست هیداتیک و کراسریاکشن سرم بیماران مبتلا به سرطان پستان  و افراد سالم با این فراکشن های آنتی ژنی

 دانشجو:راحله رفیعی سفید دشتی       استادان راهنما: دكتر حسین یوسفی دارانی - دكتر سلطان احمد ابراهیمی      

استادان مشاور: Dr Ron Hokke - دكتر لامع اخلاقی – دكترعباسعلی اسکندریان  

زمان : شنبه  مورخ 16/11/95- ساعت10   مکان : گروه انگل شناسی و قارچ شناسی- سالن شورا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/11-9:38

عنوان :بررسی تاثیر داروهای بیورزونانسی فلوکونازول، نیستاتین وآمفوتریسینB درایزوله های بالینی کاندیدا  (آلبیکنس، کروزه ای، گلابراتا)

نام و نام خانوادگی دانشجو: زهرا جبل عاملی   استاد راهنما: دکتر پروین دهقان    استادان مشاور:دکتر میر علیمحمد سبزقبا، دکتر سید حسین صفوی زاده

 زمان:سه شنبه مورخ 12/11/95- ساعت10 صبح       مکان : اتاق شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/06-11:32

عنوان : بررسی فراوانی جدایه های کاندیدایی دهان کودکان و نوجوانان لوسمیک استان اصفهان 1395-1394

نام و نام خانوادگی دانشجو :  فرزانه آقاداود مارنانی   استاد راهنما : دکتر جواهر چعباوی زاده   استادان مشاور :  دکتر پروین دهقان - دکتر علیرضا معافی              زمان : دوشنبه  مورخ: 11/11/95  ساعت  10 صبح               مکان : اتاق شورای گروه

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir