اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/17-8:54

عنوان: اپیدمیولوژی و شناسایی ملکولی عوامل عفونتهای قارچی در بیماران مبتلا به سینوزیتهای حاد و مزمن بستری در بخش گوش و حلق و بینی مراکز آموزشی آیت اله کاشانی و الزهرای شهر اصفهان - 1395

  دانشجو : عبدالرسول محمدی    استاد راهنما : دکتر رسول محمدی   زمان : سه شنبه  مورخ 27/4/96- ساعت 10   مکان : سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی   

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/10-14:51
 جلسه دفاع از پایان نامه خانم شرفی، با عنوان " تولید آنتی بادی های منوکلونال بر ضد باند   40  kDa   مایع کیست هیداتیک و تاثیر آن بر روی سلول های سرطان پستان " یک شنبه 11/4/96 در محل سالن شورای گروه، ساعت 11، برگزار خواهد شد.

 

جلسه پیش دفاع دانشجوی دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/28-10:01

عنوان : تولید آنتی بادی های منوکلونال بر ضد باند   40  kDa   مایع کیست هیداتیک و تاثیر آن بر روی سلول های سرطان پستان

دانشجو : سیده مریم شرفی . استاد راهنما : دکتر حسین یوسفی ، دکتر هدایت  شیرزاد . استاد مشاور : دکتر خان احمد مکان : اتاق شورا  . زمان : 96/3/28 ساعت 13  

جلسه پیش دفاع دانشجوی دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-12:50

جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای کورش چراغی دانشجوی دکترای انگل شناسی به روز سه شنبه 30/3/96 تغییر یافت، که در ساعت 10 صبح در سالن شورای گروه بر گزارمی گردد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir