اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/07/16-13:36
جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین هاشمی دانشجوی دکتری انگل شناسی در روز چهارشنبه مورخ 96/4/28  ساعت 10در اتاق شورا برگزار می گردد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/07/08-8:54

عنوان: اپیدمیولوژی و شناسایی ملکولی عوامل عفونتهای قارچی در بیماران مبتلا به سینوزیتهای حاد و مزمن بستری در بخش گوش و حلق و بینی مراکز آموزشی آیت اله کاشانی و الزهرای شهر اصفهان - 1395

  دانشجو : عبدالرسول محمدی    استاد راهنما : دکتر رسول محمدی   زمان : سه شنبه  مورخ 27/4/96- ساعت 10   مکان : سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی   

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/07/01-14:51
 جلسه دفاع از پایان نامه خانم شرفی، با عنوان " تولید آنتی بادی های منوکلونال بر ضد باند   40  kDa   مایع کیست هیداتیک و تاثیر آن بر روی سلول های سرطان پستان " یک شنبه 11/4/96 در محل سالن شورای گروه، ساعت 11، برگزار خواهد شد.

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir