اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناس ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/08/24-14:30

عنوان: بررسی فراوانی عوامل قارچی در ریه مبتلایان به اختلالات ریوی و تعیین حساسیت گونه های جدا شده به ایتروکونازول و فلوکونازول

نام و نام خانوادگی دانشجو:سحر کیانی پور       استاد راهنما : سرکار خانم دکتر دهقان

مکان: سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی    زمان : سه شنبه 2 آذر ساعت 11 صبح

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/08/03-20:00

عنوان پایان نامه:شناسايي مولکولی گونه هاي كانديداي جدا شده ازنمونه های مری و معده کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به یک مرکز اندوسکوپی در شهر اصفهان و تعیین حساسیت دارویی ایزوله ها با روش E-test در سال 1394

نام و نام خانوادگی دانشجو : فاطمه صالحی      استاد راهنما :دکتر رسول محمدی       استاد مشاور :  دکتر مهران اسماعیلی

زمان : سه شنبه  مورخ 4/8/1395 ساعت11:30      مکان : اتاق شورای گروه قارچ و انگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/07/05-9:30

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر فرآورده های دفعی/ترشحی حاصل از کشت سلولی، غیر سلولی، عصاره انگل توکسوپلاسما گوندیی (سوش RH) در میزان بیان ژن رسپتورهای اینترفرون گاما (IFNGRA و IFNGRB) و اینترلوکین 10 (IL10RA و IL10RB) در محیط درون تنی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir