اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

پیام تبریک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/02-13:15

همکار گرامی سرکار خانم دکتر دهقان

بدینوسیله ارتقاء سرکار عالی به رتبه دانشیاری را تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روز افزون شما را از خداوند منان خواستاریم.                                اعضای گروه انگل و قارچ شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/26-14:23

عنوان: شناسایی ژنوتایپ های Echinococcus granulosus در نمونه های انسانی، دامی و سگ در استان خراسان رضوی با استفاده از ژن cox1 و آنالیز HRM در سال

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/04/25-13:36
جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین هاشمی دانشجوی دکتری انگل شناسی در روز چهارشنبه مورخ 96/4/28  ساعت 10در اتاق شورا برگزار می گردد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir