اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/01-11:21

به اطلاع می رساند

جلسه دفاع از پروپوزال خانم آذر بلوطی دانشجوی دکترای انگل شناسی با عنوان" انتخاب و تولید آپتامر ssDNA ضد آنتی ژن های تام لایه مطبق دیواره کیست هیداتیک" در روز سه شنبه 96/8/2 ساعت 10 صبح در اتاق شورای گروه انگل شناسی برگزار می گردد.

جلسه سخنرانی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/02-7:47

به اطلاع کلیه همکاران محترم و دانشجویان گرامی می رساند سخنرانی پرفسور برنهارد فلایشر از دانشگاه هانبورگ تحت عنوان " پاسخ های ایمنی در برابر عفونت ریکتزیایی تایفی" در روز دوشنبه ساعت 11-9 مورخ 6/6/96 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/02-7:32

جلسه پیش دفاع از پایان نامه دانشجوی دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/02-7:29

به اطلاع می رساند ،جلسه پیش دفاع آقای مردانشاه دوشنبه 30/5/96، ساعت 10 در سالن شورای گروه برگزار خواهد شد.  

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir