اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه پیش دفاع دانشجوی Ph.D انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/08/29-14:46
جلسه پیش دفاع از پایان نامه سرکار خانم مرتضوی در روز سه شنبه 2/9/95 در سالن شورا ی گروه برگزار خواهد شد.
عنوان: طراحی لنتی ویروس نوترکیب بیان کننده ژن های KMP11 و L. infantum HASPB و ارزیابی اثر حفاظتی آن در موش BALB/C

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناس ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/08/25-9:47

عنوان : تعیین فراوانی کاندیدا دابلیینسیس در کمپلکس کاندیدا آلبیکنس/دابلیینسیس جداسازی شده از نمونه های دهانی افراد دیابتی بوسیله تکنیک Dublex-PCR و تایید گونه های دابلیینسیس شناسایی شده با استفاده از توالی یابی ناحیه ITS1-5.8S2-ITS2

دانشجو: حمیرا بابایی     استاد راهنما: دکتر رسول محمدی    اساتید مشاور : دکتر پروین دهقان ، دکتر جواهر چعباوی زاده

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/08/25-9:37

عنوان : بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژیک لایه فیبری کیست هیداتیک گوسفند و گاو و شتر

دانشجو: ولی یار احمدی        استاد راهنما: دکتر عباسعلی اسکندریان     اساتید مشاور : دکتر مژگان مختاری  ،  دکتر حسین یوسفی

مکان : سالن شورا گروه قارچ و انگل شناسی     زمان : سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 8 صبح

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir