اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه پیش دفاع از پایان نامه دانشجوی دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/02-7:29

به اطلاع می رساند ،جلسه پیش دفاع آقای مردانشاه دوشنبه 30/5/96، ساعت 10 در سالن شورای گروه برگزار خواهد شد.  

برگزاری شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/16-14:26

 روز  یکشنبه مورخ 96/5/15 در ساعت 11 شورای گروه تشکیل گردید. در این جلسه  در خصوص مسایل آموزشی گروه همچنین نحوی برگزاری آزمون جامع دانشجویان دوره دکترای انگل شناسی که در روز های سه شنبه و چهارشنبه  مورخ 17 و 18 مرداد ماه برگزار می گردد تصمیماتی اتخاذ گردید.

پیام تبریک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/02-13:15

همکار گرامی سرکار خانم دکتر دهقان

بدینوسیله ارتقاء سرکار عالی به رتبه دانشیاری را تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روز افزون شما را از خداوند منان خواستاریم.                                اعضای گروه انگل و قارچ شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/26-14:23

عنوان: شناسایی ژنوتایپ های Echinococcus granulosus در نمونه های انسانی، دامی و سگ در استان خراسان رضوی با استفاده از ژن cox1 و آنالیز HRM در سال

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir