اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/22-17:53

جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/08-12:44

به اطلاع می رساند 

جلسه دفاع از پروپوزال آقای محمد فلاحتی دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی با عنوان " بررسی فراوانی ژنوتایپی ایزوله های Blastocystis hominis در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1397-1396 " روز سه شنبه مورخ 96/9/14 ساعت 10 صبح در اتاق شورای گروه تشکیل می گردد. 

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/30-13:10

عنوان پایان نامه: بررسی میانگین بیان ژن­های آپوپتوز (Bax, Bcl, Caspase3) در لنفوسیتهای گاوی و ژن  Fas-L در لایه زایا-کوتیکول کیست­های هیداتیک بارور و غیر بارور  

 دانشجو : مریم رحمانی دهاقانی  

  استاد راهنما : دکتر زهرا غیور ی   استادان مشاور : دکتر حسین یوسفی، دکتر سپیده طلوعی                                                               زمان : سه شنبه  مورخ 7/9/96- ساعت 10      مکان : اتاق شورای گروه قارچ و انگل شناسی

        

 

 

جلسه پیش دفاع از پایان نامه دانشجوی دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد جمعه,1396/08/19-20:03
جلسه پیش دفاع از پایان نامه آقای رسول جعفری دانشجوی دکتری انگل شناسی در روز سه شنبه مورخ    96/8/23
ساعت 10:30در اتاق شورا برگزار می گردد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir