اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه سخنرانی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:50

 به اطلاع می رساند، جلسه  سخنرانی  داوطلبان پانزدهمین فراخوان وزارت بهداشت در تاریخ 13/3/97  ساعت  11:30 در محل شورای گروه انجام می شود.

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی انگل شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-11:02

عنوان پایان نامه: بررسی اثر مهار miR-20a-5p با استفاده از فن آوری Locked Nucleic Acid در روند القا آپوپتوز در سلولهای ماکروفاژ انسانی آلوده به Toxoplasma gondi سویه Rh

 دانشجو : فاطمه رضایی     استاد راهنما : دکتر سید حسین حجازی، دکتر احمد دریانی      استاد مشاور : دکتر محمدرضا شریفی                                         زمان : دوشنبه – 28/3/97 – ساعت 10               مکان : سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/10-13:14
با سلام و احترام

جلسه شورای گروه فردا سه شنبه 11/2/96 ساعت 10  در محل اتاق شورا برگزار خواهد شد

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/02-14:40

اولین جلسه شورای گروه در سال جدید در تاریخ چهارشنبه 29 فروردین ماه در اتاق شورای گروه تشکیل گردید . در این جلسه مقرر شد اطلاعات مربوط به گروه به صورت انگلیسی نوشنه شود.همچنین در مورد  زمان برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکترای انگل شناسی گروه تصمیم گیری صورت گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir