اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/09/20-8:46

عنوان پایان نامه: طراحی لنتی ویروس نوترکیب بیان کننده ژن های KMP11 و HASPBLeishmaniainfantum و ارزیابی اثر حفاظتی آن در موش  BALB/c

نام و نام خانوادگی دانشجو  : ناهید مرتضوی دهکردی             استاد راهنما : جناب آقای دکتر سیدحسین حجازی  

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/09/16-11:39

عنوان پایان نامه: شناسایی مورفولوژیک و مولکولی آسپرژیلوس های جدا شده از بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه قارچ شناسی شفا در شهر اصفهان بر اساس تعیین توالی ژن بتا توبولینβ-tubulin) )در سال 1394

نام و نام خانوادگی دانشجو : مهناز خیرخواه     استاد راهنما : دکتر رسول محمدی      استادان مشاور :  دکتر مصطفی چادگانی پور، دکتر پروین دهقان 

  زمان : سه شنبه  مورخ 23/9/95- ساعت 11   مکان : اتاق شورای گروه قارچ و انگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه Ph.D

تاریخ ایجاد شنبه,1395/09/13-11:51
به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم نوشین هاشمی،دانشجوی دکترای انگل شناسی" با عنوان بررسی اثر مهار microRNA let-7a در ماکروفاژ های آلوده به Leishmania major با استفاده از فن آوری Locked Nucleic Acid در روند آپوپتوز و نکروز آنها" روز یکشنبه14/9/95   ساعت 10:30 در سالن شورا برگزار خواهد شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir