اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد– انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/02-7:49

عنوان :بررسی آلودگی به گونه های Leishmania در فلوبوتوموس های منطقه پلدختر و تعیین فون آنها

نام و نام خانوادگی دانشجو : معصومه زیوداری         

استادان راهنما : دکتر سید محمد ابطحی      استادان مشاور : دکتر سید حسین حجازی، مهندس رضا جعفری     

 زمان : سه شنبه –10/11/96 ساعت 10              مکان : سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی

 

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/16-9:38

به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند جلسه شورای گروه یکشنبه 17 دیماه ساعت 10 برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان قارچ شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/12-12:54

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پروپوزال خانم طاهره رحیمی و آقای اکبر آرام مهر دانشجویان کارشناسی ارشد قارچ شناسی درتاریخ 19/10/96راس ساعت 10 در اتاق شورا برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/06-13:25
به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جلسه دفاع از پروپوزال خانم ها منیره طائی و مهناز غلامی در تاریخ 12/10/96 ساعت 12-10 در اتاق شورا برگزار می گردد
 
 
 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir