اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/02-14:40

اولین جلسه شورای گروه در سال جدید در تاریخ چهارشنبه 29 فروردین ماه در اتاق شورای گروه تشکیل گردید . در این جلسه مقرر شد اطلاعات مربوط به گروه به صورت انگلیسی نوشنه شود.همچنین در مورد  زمان برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکترای انگل شناسی گروه تصمیم گیری صورت گرفت.

جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشدانگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/06-10:18

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پروپوزال خانم طهماسبی در روز 4 شنبه 9/12/96، ساعت 11:30 در اتاق شورا برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/02-9:26
به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پروپوزال خانم مهابادی دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی در تاریخ 96/12/2 در ساعت 11:15 در اتاق شورا برگزار می گردد.
 

بازدید از گروه انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/16-9:04

به اطلاع می رساند اعضای هیات بورد قارچ شناسی پزشکی جناب آقای دکتر عبدالمجید فتی و جناب آقای دکتر محمد حسین یادگاری فر در روز های شنیه و یکشنبه مورخ 14 و 15 بهمن ماه 1396 از گروه انگل و قارچ شناسی دانشکده پزشکی ، آزمایشگاه مرکزی و کتابخانه مرکزی بازدید ادواری داشتند.ایشان همچنین نشستی با ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر امامی وبرخی از  دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه داشتند.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir