اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه پیش دفاع دانشجوی دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/28-10:01

عنوان : تولید آنتی بادی های منوکلونال بر ضد باند   40  kDa   مایع کیست هیداتیک و تاثیر آن بر روی سلول های سرطان پستان

دانشجو : سیده مریم شرفی . استاد راهنما : دکتر حسین یوسفی ، دکتر هدایت  شیرزاد . استاد مشاور : دکتر خان احمد مکان : اتاق شورا  . زمان : 96/3/28 ساعت 13  

جلسه پیش دفاع دانشجوی دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-12:50

جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای کورش چراغی دانشجوی دکترای انگل شناسی به روز سه شنبه 30/3/96 تغییر یافت، که در ساعت 10 صبح در سالن شورای گروه بر گزارمی گردد

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/11-9:37

عنوان:بررسی آنتی ژن های کربوهیدراتی کیست هیداتیک و کراسریاکشن سرم بیماران مبتلا به سرطان پستان  و افراد سالم با این فراکشن های آنتی ژنی

 دانشجو:راحله رفیعی سفید دشتی       استادان راهنما: دكتر حسین یوسفی دارانی - دكتر سلطان احمد ابراهیمی      

استادان مشاور: Dr Ron Hokke - دكتر لامع اخلاقی – دكترعباسعلی اسکندریان  

زمان : شنبه  مورخ 16/11/95- ساعت10   مکان : گروه انگل شناسی و قارچ شناسی- سالن شورا

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir