اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/12/27-13:22
با سلام و احترام
جلسه شورای گروه روز شنبه 9/10/96 ساعت 10 در محل اتاق شورای گروه برگزار خواهد شد.
 

پیام تبریک

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/12/20-13:04

سرکار خانم دکتر صدیقه صابری

بدینوسیله سمت مدیریت روابط بین دانشگاهی دانشکده پزشکی را به سرکارعالی تبریک گفته و توفیق روزافزون شما را از خداوند بزرگ خواستاریم.

                                                                                      همکاران گروه انگل و قارچ شناسی

 

 

پیام تبریک

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/12/20-13:07

همکار گرامی جناب آقای دکتر رسول محمدی

بدینوسیله سمت مسئولیت امور رفاهی اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی را به حضرتعالی تبریک گفته و توفیق روزافزون شما را از خداوند مننان خواستاریم.

              همکاران گروه انگل و قارچ شناسی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir