اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1394/11/03-10:28

عنوان: تشخیص مقایسه ای آلودگی به کریپتوسپوریدیوم به روش دات بلات در گاوداری های استان اصفهان در سال 1393

دانشجو: فرزاد صالحی      استاد راهنما : دکتر حسین یوسفی      اساتید مشاور : دکتر نادر پسته چیان - مهندس حسینعلی یوسفی

مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی    زمان : سه شنبه 6 بهمن ماه 1394  ساعت 10 صبح

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد شنبه,1394/10/05-12:20

 عنوان: بررسی ایمنوهیستوکمیکال پاسخ ایمنی موضعی لایه فیبروزی کیست هیداتیک انسانی

نام دانشجو: رسول جعفری     استاد راهنما : دکتر حسین یوسفی   اساتید مشاور:دکتر بهنام صانعی، دکتر آذر برادران ، دکتر حسین خان احمد

تاریخ برگزاری : یکشنبه 6/10/94 ساعت 11 صبح    مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی

جلسه دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/09/25-8:21

عنوان: تعيين گونه هاي انگل کريپتوسپوريديوم در گوساله هاي گاوداري هاي صنعتي شهرستان اصفهان به روش Nested PCR-RFLP

  دانشجو : عاطفه صالحی  

   استاد راهنما : دکتر سید حسین حجازی     اساتید مشاور: مهندس مهران بهادران، دکتر سپیده طلوعی  ، مهدی اعظمی ، دکتر شروین غفاری

تاریخ : 24/9/94   زمان : ساعت 10 صبح     مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/08/10-12:19

 عنوان:بررسی اثر مصرف تدخینی مواد مخدر و محرک بر فراوانی گونه های کاندیدا در دهان مصرف کنندگان این مواد در شهر اصفهان به روش PCR-RFLP

دانشجو: پرستو حسنی ابهریان ، کارشناس ارشد قارچ شناسی

  استاد راهنما: دکتر پروین دهقان     اساتید مشاور: دکتر سپیده طلوعی - دکتر پیمان حسنی ابهریان

زمان:  ساعت 11 صبح  12 آبان 1394    مکان : اتاق شورای گروه قارچ و انگل شناسی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir