اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد یکشنبه,2016/02/14-10:52

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی عفونت های قارچی جلدی در بیماران دیابتی و تعیین حساسیت دارویی(MIC) ایزوله های جدا شده به تعدادی از داروهای ضد قارچی

نام و نام خانوادگی دانشجو: امید رئیسی       استاد راهنما : دکتر پروین دهقان      زمان : سه شنبه 27/11/94   ساعت 10 صبح          مکان : سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی

دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,2016/01/23-12:58

عنوان: تشخیص مقایسه ای آلودگی به کریپتوسپوریدیوم به روش دات بلات در گاوداری های استان اصفهان در سال 1393

دانشجو: فرزاد صالحی      استاد راهنما : دکتر حسین یوسفی      اساتید مشاور : دکتر نادر پسته چیان - مهندس حسینعلی یوسفی

مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی    زمان : سه شنبه 6 بهمن ماه 1394  ساعت 10 صبح

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد شنبه,2015/12/26-14:50

 عنوان: بررسی ایمنوهیستوکمیکال پاسخ ایمنی موضعی لایه فیبروزی کیست هیداتیک انسانی

نام دانشجو: رسول جعفری     استاد راهنما : دکتر حسین یوسفی   اساتید مشاور:دکتر بهنام صانعی، دکتر آذر برادران ، دکتر حسین خان احمد

تاریخ برگزاری : یکشنبه 6/10/94 ساعت 11 صبح    مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir