اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/11/25-10:52

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی عفونت های قارچی جلدی در بیماران دیابتی و تعیین حساسیت دارویی(MIC) ایزوله های جدا شده به تعدادی از داروهای ضد قارچی

نام و نام خانوادگی دانشجو: امید رئیسی       استاد راهنما : دکتر پروین دهقان      زمان : سه شنبه 27/11/94   ساعت 10 صبح          مکان : سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی

دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1394/11/03-12:58

عنوان: تشخیص مقایسه ای آلودگی به کریپتوسپوریدیوم به روش دات بلات در گاوداری های استان اصفهان در سال 1393

دانشجو: فرزاد صالحی      استاد راهنما : دکتر حسین یوسفی      اساتید مشاور : دکتر نادر پسته چیان - مهندس حسینعلی یوسفی

مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی    زمان : سه شنبه 6 بهمن ماه 1394  ساعت 10 صبح

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد شنبه,1394/10/05-14:50

 عنوان: بررسی ایمنوهیستوکمیکال پاسخ ایمنی موضعی لایه فیبروزی کیست هیداتیک انسانی

نام دانشجو: رسول جعفری     استاد راهنما : دکتر حسین یوسفی   اساتید مشاور:دکتر بهنام صانعی، دکتر آذر برادران ، دکتر حسین خان احمد

تاریخ برگزاری : یکشنبه 6/10/94 ساعت 11 صبح    مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی

جلسه دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/09/25-10:51

عنوان: تعيين گونه هاي انگل کريپتوسپوريديوم در گوساله هاي گاوداري هاي صنعتي شهرستان اصفهان به روش Nested PCR-RFLP

  دانشجو : عاطفه صالحی  

   استاد راهنما : دکتر سید حسین حجازی     اساتید مشاور: مهندس مهران بهادران، دکتر سپیده طلوعی  ، مهدی اعظمی ، دکتر شروین غفاری

تاریخ : 24/9/94   زمان : ساعت 10 صبح     مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir