اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناس ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/08/25-9:47

عنوان : تعیین فراوانی کاندیدا دابلیینسیس در کمپلکس کاندیدا آلبیکنس/دابلیینسیس جداسازی شده از نمونه های دهانی افراد دیابتی بوسیله تکنیک Dublex-PCR و تایید گونه های دابلیینسیس شناسایی شده با استفاده از توالی یابی ناحیه ITS1-5.8S2-ITS2

دانشجو: حمیرا بابایی     استاد راهنما: دکتر رسول محمدی    اساتید مشاور : دکتر پروین دهقان ، دکتر جواهر چعباوی زاده

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/08/25-9:37

عنوان : بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژیک لایه فیبری کیست هیداتیک گوسفند و گاو و شتر

دانشجو: ولی یار احمدی        استاد راهنما: دکتر عباسعلی اسکندریان     اساتید مشاور : دکتر مژگان مختاری  ،  دکتر حسین یوسفی

مکان : سالن شورا گروه قارچ و انگل شناسی     زمان : سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 8 صبح

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناس ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/08/24-14:30

عنوان: بررسی فراوانی عوامل قارچی در ریه مبتلایان به اختلالات ریوی و تعیین حساسیت گونه های جدا شده به ایتروکونازول و فلوکونازول

نام و نام خانوادگی دانشجو:سحر کیانی پور       استاد راهنما : سرکار خانم دکتر دهقان

مکان: سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی    زمان : سه شنبه 2 آذر ساعت 11 صبح

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/08/03-20:00

عنوان پایان نامه:شناسايي مولکولی گونه هاي كانديداي جدا شده ازنمونه های مری و معده کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به یک مرکز اندوسکوپی در شهر اصفهان و تعیین حساسیت دارویی ایزوله ها با روش E-test در سال 1394

نام و نام خانوادگی دانشجو : فاطمه صالحی      استاد راهنما :دکتر رسول محمدی       استاد مشاور :  دکتر مهران اسماعیلی

زمان : سه شنبه  مورخ 4/8/1395 ساعت11:30      مکان : اتاق شورای گروه قارچ و انگل شناسی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir