اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/06-14:19

عنوان: بررسی فراوانی گونه های کوکسیدیاهای نو پدید روده ای در افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی با استفاده از PCR Sequencing در مناطق مرکزی ایران در سالهای 96-1395

دانشجو: شاهرخ ایزدی    استاد راهنما : آقای دکتر حجازی  اساتید مشاور : خانم دکتر غیور -خانم دکتر یاوری 

زمان: دوشنبه 97/8/7  ساعت  13-12      مکان : اتاق شورای گروه قارچ و انگل شناسی 

 

پیام تبریک

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/06-10:47

همکار گرامی جناب آقای دکتر پسته چیان 

بدینوسیله ارتقاء جنابعالی را به مرتبه استادی تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روز افزون شما را از خداوند بزرگ آرزومندیم .

اعضای گروه انگل و قارچ شناسی 

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/31-12:10

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر آنتی ژنهای کیست هیداتیک (پروتواسکولکس، مایع کیست و فراکشن 78kDa  آن) و BCG بر رشد تومور سرطانی ملانوما  کلورکتال و ارزیابی پاسخهای ایمنی مربوطه در مدل حیوانی

نام و نام خانوادگی دانشجو : شهلا رستمی راد    استاد راهنما : دکتر حسین یوسفی          زمان : چهارشنبه 4/7/97 ساعت 10

استادان مشاور : دکتر عباس اسکندریان، دکتر علیرضا عندلیب، دکتر محمدرضا مفید          مکان : سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی

جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/24-11:45

عنوان: بررسی تاثیر آنتی ژن های کیست هیداتیک و BCG بر رشد تومور سرطانی ملانوما وکلورکتال و ارزیابی پاسخ های ایمنی مربوطه در مدل حیوانی

دانشجو: شهلا رستمی    استاد راهنما: دکتر حسین یوسفی    اساتید مشاور: دکتر عندلیب ، دکتر مفید ، دکتر اسکندریان

زمان: یکشنبه 97/6/25  ساعت :12-10 مکان : اتاق شورای گروه انگل شناسی

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir