اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پروپزال کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/11-7:32

جلسه دفاع از پروپزال خانم فاطمه حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی تحت عنوان" بررسی امکان خاموش کردن ژن نفوذ انگل توکسوپلاسما گوندی به داخل سلول و بررسی تاثیر آن در درمان سرطان کولون در مدل حیوانی" به راهنمایی دکتر حسین یوسفی یکشنبه مورخ 99/11/12 ساعت 14-12 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپزال کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/08-5:45

جلسه دفاع از پروپزال آقای محمود صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی تحت عنوان" بررسی تنوع ژنتیکی پلاسمودیوم ویواکس بر اساس ژن رومبوئید 1 در بیماران مالاریایی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی اصفهان" به راهنمایی دکتر زهرا غیور شنبه مورخ99/11/11 ساعت 12/30در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپزال کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/08-5:33

جلسه دفاع از پروپزال خانم الهام مالکی دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی تحت عنوان"بررسی و مقایسه اثر ضد لیشمانیایی عصاره های هیدروالکلی برگ، ریشه و دانه های گیاه آراقیطون" به راهنمایی دکتر صدیقه صابری شنبه مورخ 99/11/11 ساعت 11/30 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/01-6:54

جلسه دفاع از پایان نامه خانم بتول متقی رسائی دانشجوی کارشناسی ارشد قاچ شناسی تحت عنوان" بررسی مقایسه ای کلونیزاسیون کاندیدایی در مری و معده بیماران مصرف کننده داروهای مهار کننده پمپ پروتون با داروهای آنتاگونیست رسپتور هیستامین مراجعه کننده به کلینیک های گوارش شهر اصفهان در سالهای 1399-1398" به راهنمایی دکتر رسول محمدی شنبه مورخ 99/11/4 ساعت 10 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir