اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه, 09/11/1395 - 10:09

عنوان: بررسی آنتی ژن های کربوهیدراتی کیست هیداتیک و کراسریاکشن سرم بیماران مبتلا به سرطان پستان  و افراد سالم با این فراکشن های آنتی ژنی

 دانشجو:راحله رفیعی سفید دشتی       استادان راهنما: دكتر حسین یوسفی دارانی - دكتر سلطان احمد ابراهیمی      

استادان مشاور: Dr Ron Hokke - دكتر لامع اخلاقی – دكترعباسعلی اسکندریان  

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 06/11/1395 - 11:36

عنوان :بررسی تاثیر داروهای بیورزونانسی فلوکونازول، نیستاتین وآمفوتریسینB درایزوله های بالینی کاندیدا  (آلبیکنس، کروزه ای، گلابراتا)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 06/11/1395 - 11:32

عنوان : بررسی فراوانی جدایه های کاندیدایی دهان کودکان و نوجوانان لوسمیک استان اصفهان 1395-1394

نام و نام خانوادگی دانشجو :  فرزانه آقاداود مارنانی   استاد راهنما : دکتر جواهر چعباوی زاده   استادان مشاور :  دکتر پروین دهقان - دکتر علیرضا معافی              زمان : دوشنبه  مورخ: 11/11/95  ساعت  10 صبح               مکان : اتاق شورای گروه

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir