اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

پیام تسلیت

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/24-10:22

استاد گرامی جناب آقای دکتر یوسفی 

درگذشت پدر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن فقید علو درجات و برای شما و خانواده گرامی صبر وبقای عمر آرزومندیم .

                     اعضاء هیات علمی و همکاران و دانشجویان گروه انگل شناسی و قارچ شناسی 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/25-9:18

عنوان پایان نامه : بررسی اثر عصاره و ترشحات لاروهای لوسیلیا سریکاتا برمهار لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی 

نام و نام خانوادگی دانشجو : مریم طهماسبی   استادان راهنما : آقای دکتر ابطحی - خانم دکتر سلیمانی فرد  استاد مشاور : دکتر علیرضا صانعی 

زمان : دوشنبه 1397/12/27  ساعت : 11      مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/25-9:13

عنوان پایان نامه : بررسی فراوانی BLastocystis  hominis و تعیین ژنوتایپ ایزوله ها در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1397

نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد فلاحتی     استاد راهنما : آقای دکتر حجازی    استادان مشاور : آقای مهندس بهادران -دکتر محمدعلی محقق 

زمان : یکشنبه 97/12/26 ساعت : 11       مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/25-9:05

عنوان پایان نامه : بررسی اثر گلوکوکورتیکوئیدها (پردنیزولون، مومتازون ) برروی آماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور در محیط کشت 

نام و نام خانوادگی دانشجو : الهام حسینی       استاد راهنما : خانم دکتر زهرا غیور  استادان مشاور : خانم دکتر سلیمانی فرد- آقای دکتر حجازی 

زمان : شنبه 97/12/25  ساعت :11/30           مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir