اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشدانگل شناسی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/02/25-10:18

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پروپوزال خانم طهماسبی در روز 4 شنبه 9/12/96، ساعت 11:30 در اتاق شورا برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/02/21-9:26
به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پروپوزال خانم مهابادی دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی در تاریخ 96/12/2 در ساعت 11:15 در اتاق شورا برگزار می گردد.
 

بازدید از گروه انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/02/05-9:04

به اطلاع می رساند اعضای هیات بورد قارچ شناسی پزشکی جناب آقای دکتر عبدالمجید فتی و جناب آقای دکتر محمد حسین یادگاری فر در روز های شنیه و یکشنبه مورخ 14 و 15 بهمن ماه 1396 از گروه انگل و قارچ شناسی دانشکده پزشکی ، آزمایشگاه مرکزی و کتابخانه مرکزی بازدید ادواری داشتند.ایشان همچنین نشستی با ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر امامی وبرخی از  دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه داشتند.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir