گزارش شرکت اعضای گروه در کنگره انگل شناسی کره جنوبی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/10-12:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اعضاء هیئت علمی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی در کنگره جهانی انگل شناسی که در تاریخ 24-19 اگوست 2018 در کشور کره جنوبی برگزار گردید به صورت فعال و چشمگیر شرکت نموده و مقالات علمی خود را به شرح زیر ارائه نمودند .

دکتر حسین یوسفی                                     ارائه یک سخنرانی کلیدی و session Manager

دکتر نادر پسته چیان                                    ارائه سخنرانی و پوستر

دکتر عباسعلی اسکندریان                              ارائه سخنرانی و پوستر

دکتر صدیقه صابری                                      ارائه پوستر       

خانم آذر بلوطی دانشجوی  Ph.D                     ارائه سخنرانی و پوستر

خانم محبوبه هادی پور دانشجوی  Ph.D             ارئه پوستر

ارائه های خانم آذر بلوطی و محبوبه هادی پور از طرف کنگره به عنوان ارائه برتر انتخاب گردیدند و به نامبردگان لوح تقدیر اهدا شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir