پیام تبریک

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/17-14:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

همکار گرامی جناب آقای دکتر محمدی 

بدینوسیله انتخاب جنابعالی به عنوان سخنران برتر در  کنگره قارچ شناسی را تبریک  عرض نموده ،برای جنابعالی آرزوی توفیق روز افزون داریم .

گروه انگل و قارچ شناسی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir