پیام تبریک

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/06-8:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

همکار گرامی جناب آقای دکتر پسته چیان 

بدینوسیله ارتقاء جنابعالی را به مرتبه استادی تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روز افزون شما را از خداوند بزرگ آرزومندیم .

اعضای گروه انگل و قارچ شناسی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir