پیام تبریک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/12-8:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

همکار گرامی جناب آقای دکتر محمدی

بدینوسیله ارتقاء جنابعالی به مرتبه دانشیاری را تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روز افزون شما را از خداوند بزرگ آرزومندیم.

اعضای گروه انگل و قارچ شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir