جلسه پیش دفاع دانشجوی دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/08-9:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
جلسه پیش دفاع از پایان نامه سرکار خانم رضایی یکشنبه 8/11/96، ساعت 9، در محل شورای گروه برگزار خواهد شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir