جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-6:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان پایان نامه : تشخیص افتراقی عوامل واژینیت (تریکومونیازیس ،کاندیدیازیس ،گاردنرلازیس ) با استفاده از روش نانو ذره طلا 

نام و نام خانوادگی دانشجو : حسین هاشمی 

استادان راهنما : دکتر حسین یوسفی ، دکتر ژاله ورشوساز      استادان مشاور : دکتر مصطفی چادگانی پور ،دکتر حسین فاضلی 

زمان : شنبه مورخ 98/4/1 ساعت 12                مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir