جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/06-11:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان: بررسی فراوانی گونه های کوکسیدیاهای نو پدید روده ای در افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی با استفاده از PCR Sequencing در مناطق مرکزی ایران در سالهای 96-1395

دانشجو: شاهرخ ایزدی    استاد راهنما : آقای دکتر حجازی  اساتید مشاور : خانم دکتر غیور -خانم دکتر یاوری 

زمان: دوشنبه 97/8/7  ساعت  13-12      مکان : اتاق شورای گروه قارچ و انگل شناسی 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir