جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/24-11:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان: بررسی تاثیر آنتی ژن های کیست هیداتیک و BCG بر رشد تومور سرطانی ملانوما وکلورکتال و ارزیابی پاسخ های ایمنی مربوطه در مدل حیوانی

دانشجو: شهلا رستمی    استاد راهنما: دکتر حسین یوسفی    اساتید مشاور: دکتر عندلیب ، دکتر مفید ، دکتر اسکندریان

زمان: یکشنبه 97/6/25  ساعت :12-10 مکان : اتاق شورای گروه انگل شناسی

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir