جلسه پیش دفاع از پایان نامه دانشجوی دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/02-7:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع می رساند ،جلسه پیش دفاع آقای مردانشاه دوشنبه 30/5/96، ساعت 10 در سالن شورای گروه برگزار خواهد شد.  

لوگوی قارچ: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir