جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/06-8:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه همکاران گرامی

جلسه شورای گروه روز یکشنبه 7 مرداد ساعت 10  در اتاق شورای گروه برگزار خواهد شد.

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir