جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/02-14:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین جلسه شورای گروه در سال جدید در تاریخ چهارشنبه 29 فروردین ماه در اتاق شورای گروه تشکیل گردید . در این جلسه مقرر شد اطلاعات مربوط به گروه به صورت انگلیسی نوشنه شود.همچنین در مورد  زمان برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکترای انگل شناسی گروه تصمیم گیری صورت گرفت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir