جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/16-9:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند جلسه شورای گروه یکشنبه 17 دیماه ساعت 10 برگزار خواهد شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir