جلسه سخنرانی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 به اطلاع می رساند، جلسه  سخنرانی  داوطلبان پانزدهمین فراخوان وزارت بهداشت در تاریخ 13/3/97  ساعت  11:30 در محل شورای گروه انجام می شود.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir