جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-10:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان پایان نامه : بررسی کلونیزاسیون کاندیدایی در دستگاه گوارش یماران مصرف کننده داروهای مهار کننده پمپ پروتون در مقایسه با بیماران مصرف کننده داروهای آنتاگونیست رسپتور هیستامین 

نام ونام خانوادگی دانشجو : بتول متقی رسائی   استادراهنما : دکتر رسول محمدی   استاد مشاور : دکتر سید محمدحسن امامی 

زمان : یکشنبه  97/11/14   ساعت 11/30    مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir