جلسه دفاع از پروپزال کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-11:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان پایان نامه : تعیین حساسیت داروئی نسبت به فلوکونازول وایتروکونازول در ایزوله های کاندیدای جدا شده از ضایعات گوارشی و شناسایی ژن مقاومت ERG در کاندیدا آلبیکس های مقاوم 

نام و نام خانوادگی : محسن میرشکار       استادراهنما : دکتر رسول محمدی      استادمشاور: دکتر سید محمد حسن امامی 

زمان: یکشنبه 97/11/14   ساعت 12     مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir