جلسه دفاع از پروپزال کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-9:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان پایان نامه : بررسی سرولوژی ،مولکولی آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در مرغ و خروس خانگی و پرورش صنعتی در شهر اصفهان در سال 1398

نانم و نام خانوادگی دانشجو : مهناز سامی            استاد راهنما : آقای دکتر پسته چیان 

زمان : سه شنبه  97/11/16  -ساعت 11        مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir