جلسه دفاع از پروپزال دکتری تخصصی انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-9:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان: ارزیابی اثر لیشمانیایی آنتی سرم خرگوشی ضد ماکروفاژ موشی آلوده به سویه استاندارد Leishmania major به همراه پپتید ضد میکروبی کاتیونی در شرایط درون تنی و برون تنی 

نام و نام خانوادگی دانشجو : مهسا اسماعیلی فلاح   استاد راهنما :دکتر سیدحسین حجازی    استادان مشاور : دکتر حسین خان احمد -دکتر زهرا غیور 

زمان : دوشنبه 97/11/15  ساعت : 11:30       مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir