جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-4:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان پایان نامه : تشخیص افتراقی عوامل واژینیت (تریکومونیازیس ،کاندیدیازیس ، گاردنرلازیس ) با استفاده از روش نانو ذره ی طلا 

نام و نام خانوادگی دانشجو : حسین هاشمی 

استادان راهنما : دکتر حسین یوسفی ، دکتر ژاله ورشوساز      استادان مشاور : دکتر مصطفی چادگانی پور ، دکتر حسین فاضلی 

زمان : سه شنبه مورخ 98/4/11 ساعت 8 صبح                مکان : سالن شورای گروه انگل شناسی و قارچ شناسی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir