جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/24-8:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان پایان نامه :بررسی فراوانی گونه های کوکسیدیاهای نوپدید روده ای در افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی با استفاده از PCR-Seqencing در نقاط مرکزی ایران در سالهای 1396-1395

نام و نام خانوادگی دانشجو:شاهرخ ایزدی              استادراهنما : دکتر سید حسین حجازی          استادان مشاور : دکتر زهرا غیور ،دکتر مریم یاوری 

زمان :یکشنبه 1396/9/25- ساعت 11            مکان : سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir