جلسه دفاع از پایان نامه دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/31-12:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر آنتی ژنهای کیست هیداتیک (پروتواسکولکس، مایع کیست و فراکشن 78kDa  آن) و BCG بر رشد تومور سرطانی ملانوما  کلورکتال و ارزیابی پاسخهای ایمنی مربوطه در مدل حیوانی

نام و نام خانوادگی دانشجو : شهلا رستمی راد    استاد راهنما : دکتر حسین یوسفی          زمان : چهارشنبه 4/7/97 ساعت 10

استادان مشاور : دکتر عباس اسکندریان، دکتر علیرضا عندلیب، دکتر محمدرضا مفید          مکان : سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir