بازدید از گروه انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/16-9:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع می رساند اعضای هیات بورد قارچ شناسی پزشکی جناب آقای دکتر عبدالمجید فتی و جناب آقای دکتر محمد حسین یادگاری فر در روز های شنیه و یکشنبه مورخ 14 و 15 بهمن ماه 1396 از گروه انگل و قارچ شناسی دانشکده پزشکی ، آزمایشگاه مرکزی و کتابخانه مرکزی بازدید ادواری داشتند.ایشان همچنین نشستی با ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر امامی وبرخی از  دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه داشتند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir