معاونت پژوهشی

برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/29-11:11

جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی با حضور اعضا محترم این شورا در سالن شورای این حوزه مورخ 95/10/22 تشکیل و پروپزال های دریافتی جهت کارشناسی و تصویب مطرح گردید.

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/10/12-8:49

جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مورخ 95/9/8 در سالن این شورا تشکیل و پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد ارزیابی این شورا قرار گرفت .

تشکیل جلسه کمیته تخصصی نشر بالینی سلامت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/10/05-9:38

ششمین جلسه کمیته تخصصی نشر بالینی سلامت با حضور اعضا فرهیخته این کمیته در تاریخ سی ام دیماه راس ساعت مقرر آغاز و آثار دریافتی به این کمیته جهت چاپ در غالب ترجمه ، تالیف ، گرد آوری مورد بررسی و کارشناسی واقع شد.

اثر تالیفی از جناب آقای دکتر شانئی با عنوان فیزیک پزشکی و دیابت و بیهوشی از جناب آقای  دکتر معصومی بعنوان گرد آوری و حرکت شناسی و بیومکانیک مجموعه پا و مچ پا اثر خانم مهسا کاویانی یعنوان تالیف مورد موافقت چاپ این کمیته قرار گرفت.

اطلاعیه در خصوص مجلات جعلی و نامعتبر

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/09/28-10:23

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir