معاونت پژوهشی

تشکیل شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/29-8:06

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی با حضور اعضا محترم این شورا در سالن شورای حوزه معاونت پژوهشی تشکیل و پروپزال های کارورزی و دستیاری در این شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .

 

تشکیل شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/17-9:36

جلسه شورای پژوهشی دانشکده مورخ هفدهم آبان ماه در سالن شورا ی این معاونت برگزار گردید .

در این نشست پروپرال های کارورزی و دستیاری در شورا مطرح و اعضا محترم پس از بررسی مورد تایید قرار دادند .

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/29-6:45

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در تاریخ بیست وشش مهرماه در سالن شورای معاونت پژوهشی با حضور اعضا محترم این شورا برگزار گردید.

در این شورا پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت و بتصویب اعضا این شورا رسید .

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/07/11-10:49

شورای پژوهشی دانشکده در تاریخ 5 مهرماه سال جاری در سالن این معاونت برگزار گردید.در این نشست پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی قرار گرفت .

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir