معاونت پژوهشی

اطلاعیه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/18-7:32

بدینوسیله به اطلاع میرساند ( کارگاه توانمند سازی مهارتهای داوری ) مورخ هیجدهم اردیبهشت ماه نود هشت در تالار هشت گوش از ساعت هشت صبح الی چهارده بعد ازظهر برگزار میگردد.

تشکیل جلسه شورای کارورزی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/04-7:44

در روز چهارشنبه  مورخ 97/10/3  ساعت 10 صبح  جلسه شورا ی پژوهشی دانشکده تشکیل گردید و نسبت به بررسی آثار دریافتی داتشچویان تنصمیم گیری شد .

در این جلسه معاون محترم پژوهشی دانشکده پیرامون روند کلی این شورا به بحث و تبادل نظر پرداختند.

برگزاری جلسه شورای کارورزی و دستیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-8:35

در تاریخ 97/10/19 در سالن شورای معاونت پژوهشی جلسه شورای پژوهشی برگزار گردید و پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی قرار گرفت .

برگزاری یازدهمین نشست کمیته تخصصی نشر

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-8:33

یازدهمین نشست تخصصی کمیته نشر بالینی با حضور اعضا محرم این شورا درتاریخ 97/10/19 در سالن شورای حوزه معاونت پژوهشی برگزار گردید . 

در این جلسه آثاری از ترجمه ، تالیف و گرد آوری جهت چاپ مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت .

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir