معاونت پژوهشی

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/02/31-10:09

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی جهت  تصویب پروپزال های کارورزی و دستیاری در تاریخ 96/2/27 در سالن شورای این معاونت با حضور اعضا محترم این شورا تشکیل گردید و پروپزال های دریافتی مورد بررسی و تصویب واقع شد. 

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/02/18-10:13

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مورخ 96/2/13 در سالن این معاونت با حضور اعضا محترم این شورا تشکیل گردید و پروپزال های کارورزی و دستیاری دانشجویان گرامی مورد بررسی و تصویب واقع شد.

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد شنبه,1396/01/26-12:51

اولین جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در سال جدید در روز چهارشنبه مورخ 96/1/23 در سالن شورای این حوزه برگزار و پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی قرار گرفت .

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/23-13:11

قابل توجه کلیه دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی

با توجه به  اینکه تغییراتی در فرم پروپوزال دانشجویی و همچنین فرم رضایت نامه آگاهانه طرح تحقیقاتی ایجاد شده است خواهشمند است از این پس از فرم های جدید  موجود در سایت جهت ارائه پروپوزال خود به این معاونت استفاده فرمایید.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir