معاونت پژوهشی

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/03-9:47

جلسه شورای پژوهشی در تاریخ های 9 و23 خرداد ماه در سالن شورا معاونت با حضور معاونین پژوهشی گروه ها تشکیل گردید در این جلسه تعدادی از پروپوزال های دانشجویان و دستیاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت

برگزاری جلسات شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/05-6:37

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در تاریخ های پنجم اردیبهشت و نوزده اردیبهشت ماه جاری در سالن شورای پژوهشی با حضور اعضا محترم این شورا تشکیل جلسه داد و در این جلسه پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی قرار گرفت .

تشکیل شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/16-7:34

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی امروز مورخ شانزدهم اسفندماه نود و شش در سالن شورای پژوهشی این معاونت برگزار گردید و اعضا محترم این شورا پروپزال های کارورزی و دستیاری دانشجویان محترم را مورد بررسی و تصویب قرار دادند .

لازم بذکر است جلسه قبلی این شورا در تاریخ نهم اسنفدماه تشکیل گردید. 

این نشست آخرین جلسه  شورای پژوهشی در سال جاری نود و شش خواهد بود .

تشکیل شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/16-7:34

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی امروز مورخ شانزدهم اسفندماه نود و شش در سالن شورای پژوهشی این معاونت برگزار گردید و اعضا محترم این شورا پروپزال های کارورزی و دستیاری دانشجویان محترم را مورد بررسی و تصویب قرار دادند .

لازم بذکر است جلسه قبلی این شورا در تاریخ نهم اسنفدماه تشکیل گردید. 

این نشست آخرین جلسه  شورای پژوهشی در سال جاری نود و شش خواهد بود .

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir