معاونت پژوهشی

هفتمین نشست کمیته تخصصی نشر بالینی سلامت

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/03/01-9:30

هفتمین نشست کمیته تخصصی نشر بالینی سلامت با حضور اعضا فرهیخته این شورا در سالن شورای حوزه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی تشکیل و آثار دریافتی در این شورا جهت دریافت لوگوی دانشگاه مورد بررسی ، بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

لازم بتوضیح است ترجمه کتاب (الکتروکاردیو گرام بزبان ساده ) (  کاربرد رویکرد شناختی رفتاری در درمان لکنت ) بتصویب این شورا جهت چاپ و دریافت لوگوی دانشگاه رسید .

عنواوین دیگر مطرح شده در این شورا :

- تهویه مکانیکی غیر تهاجمی و اکسیژن درمانی به زبان ساده 

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/02/21-14:21

جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مورخ 95/11/27 در سالن شورای این معاونت برگزار گردید  و پروزپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی و تصویب واقع شد .

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/01/30-8:14

با حضور اعضا محترم شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مورخ 6 بهمن نود و پنج در سالن شورای این معاونت پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی قرار گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت پژوهشی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir